جرم گوش : خوب یا بد!؟

جرم گوش : خوب یا بد!؟

جرم در گوش همه ساخته میشود اما سوال اینجاست که ما باید جرم گوش را تمییز کنیم یا نه ! خب جواب ' نه ' است.در واقع جرم گوش یک نقش حفاظتی دارد.

جرم گوش چگونه از گوش محافظت میکند!؟

به وسیله ی به دام انداختن کثیفی ها،ذرات خارجی و حشرات در مجرای گوش قبل از اینکه به پرده گوش برسند.جرم گوش نه تنها از پرده گوش در برابر مواد خارجی بلکه از پوست مجرای گوش هم به واسطه ی یک لایه ی موم مانند که روی پوست قرار میگیرد محافظت میکند.این لایه ی موم مانند روی پوست مجرای گوش از خشک شدن و شکسته شدن آن جلوگیری میکند.در نبود این لایه ی موم مانند سطح پوست خشک شده و موجب خارش و پوسیدگی پوست می شود و در راستای آن باعث تخریب لایه ی پوست شده که عفونت های میکروبی را به همراه دارد.کسی که گوشش دچار خارش بشود سعی میکند با وسیله ای قسمت درون گوشش را بخاراند تا خارش گوش را برطرف کند که این کار موجب زخم شدن پوست آسیب پذیر مجرای گوش،ورم و قرمزی آن و در نهایت باعث خاراندن شدیدتر شده و این چرخه ی نادرست تکرار می شود.این روند بالاخره باعث عفونت گوش بیرونی می شود.از طرف دیگر جرم ‌گوش به اسیدی ماندن مجرای گوش کمک میکند و PH اسیدی از رشد باکتری های مضر و قارچ ها جلوگیری میکند،اگر این لایه ی نازک موم وجود نداشته باشد PH مجرای گوش تغییر یافته و قلیایی می شود که برای رشد باکتری ها مناسب است.با نگاه کردن به جرم گوش از دید دیگر میفهمیم با توجه به اینکه بعضی از افراد بیشتر از دیگران عرق میکنند،قاعدتا نسبت به سایر افراد غدد مجاری گوش آنها موم بیشتری ترشح میکند.همچنین مجاری گوش در بعضی از افراد پیچ و خم بیشتری دارد.واکس اضافی که تولید می شود در مجاری گوش تجمع می یابد و راه گوش را میبندد،که باعث پر شدن گوش و کاهش شنوایی می شود.همچنین این واکس (موم) اضافی رطوبت را در گوش به دام ‌می اندازد و باعث ماسراسیون پوست و اِدِم (بیماری هایی که به علت مواجه ی طولانی مدت پوست با رطوبت ایجاد شده و باعث نرم شدن و تورم پوست می شود) می شود که محل تولید مثلی مناسبی را برای رشد باکتری ها و قارچ ها ایجاد میکند.باکتری ها همه جا در اطراف ما زندگی میکنند و اگر ما شرایط مناسب رشد آنها را مهیا کنیم به سرعت تقسیم می شوند.در چنین وضعیتی،قطره های گوش برای رفع مشکل کارساز هستند.گاهی اوقات برای تمییز کردن گوش از گوش پاک کن استفاده میکنیم که این عمل جرم گوش را بیشتر به سمت پرده گوش نزدیک میکند،اینگونه پاکسازی توصیه نمی شود.قسمت پنبه ای گوش پاک‌ کن واکس را مرطوب تر کرده و برداشتن آنرا سخت تر میکند و موجب درد و مشکل در شنوایی می شود.بهتر است زدودن جرم گوش تحت نظارت دکتر گوش و حلق و بینی صورت گیرد.

موم چگونه در گوش تولید می شود!؟

در قسمت های بیرونی تر پوست مجرای گوش غددی وجود دارد.این غدد در پایه ی فولیکول مو ماده ای به نام سیوم (چربی) ترشح میکنند.سیوم با لایه ی پوسته پوسته شده ی پوست در مجرای گوش ترکیب شده و جرم گوش را می سازد.


دسته ها